Faillissementsrecht

Doorstarten of opnieuw starten

Ostrea helpt ondernemers en ondernemingen die in zwaar weer verkeren bij het op verantwoorde wijze realiseren van een nieuwe start of een doorstart.

Wanneer een ondernemer of onderneming, in een (dreigende) faillissementssituatie wil en kan doorstarten dan mag, in de filosofie van Ostrea Juristen, een oud, een dreigend en zelfs een lopend faillissement daar niet bij in de weg staan. De expertise van Ostrea op het gebied van het faillissementsrecht en het Nederlands en het internationaal vennootschapsrecht staat er borg voor dat, aan de door of opnieuw startende ondernemer en zijn eventuele kapitaalverschaffers, de zekerheid wordt geboden dat de onderneming ongestoord verder kan.

Mogelijke privé-schulden en schuldeisers van de door een faillissement getroffen ondernemer kunnen dan een geslaagde doorstart niet in de weg staan. De kans dat die tenslotte nog iets van hun vordering terug zien neemt door een ongehinderde doorstart uiteindelijk alleen maar toe.

Voorkomen is beter dan genezen

Een faillissement lost zelden daadwerkelijk iets op. Meestal zijn zowel de gefailleerde als de aanvrager, evenals de overige schuldeisers, uiteindelijk bij een faillissement niet gebaat. Door de 'wie het eerst komt, het eerst maalt' mentaliteit die bij de afhandeling van faillissementen vaak heerst, zien zij hun rechten nogal eens aangetast.

Zelfs leveranciersrechten en eigendomsvoorbehouden worden bij beslaglegging en faillissement regelmatig genegeerd of geschonden. Door de belasting-deurwaarder lijkt te pas en te onpas het z.g. bodembeslag vaak veel te lichtvaardig te zijn ingeroepen en houdt dan ook geen stand ingeroepen en wanneer het adequaat wordt bestreden geen stand te houden.

Als het enigszins mogelijk is zal Ostrea dan ook proberen te voorkomen dat er een formeel faillissement wordt uitgesproken, het zelf aanvragen van een faillissement is iets wat wij alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zullen adviseren.

De International Business Corporation (IBC)

In een (dreigende) faillissementssituatie is de International Business Corporation (IBC) vaak de aangewezen oplossing om een geslaagde doorstart te kunnen realiseren. Doordat de aandelen van de IBC worden ondergebracht in een onafhankelijke participatiemaatschappij is het eenvoudig derden, belanghebbenden en leveranciers die de nieuwe start mogelijk willen maken de zekerheid te verschaffen dat zij niet het risico lopen dat de curator in het faillissement van de oude onderneming beslag op de rechtmatig verkregen goederen of op de aandelen van de nieuwe onderneming legt.

De International Business Corporation leent zich er daardoor bij uitstek voor om ondanks een (dreigende) faillissements-situatie of zelfs na of gedurende een persoonlijk faillissement of een WSNP traject toch te kunnen blijven werken en ondernemen. Daarnaast is de IBC ook uitermate geschikt om als zelfstandige entiteit ingeval van een faillissements-situatie met de curator in onderhandeling te treden om vandaar uit een bod te doen op de bezittingen van de failliete onderneming of om van daaruit in overleg met de curator een doorstart te realiseren.

Raad en Daad

Ostrea helpt graag om samen met u een plan van aanpak op te stellen en uit te voeren en zal u daarbij in voorkomend geval ook vertegenwoordigen en voor of namens u de onderhandelingen voeren met of eventuele vragen beantwoorden van schuldeisers en curatoren of ingeval van een WSNP traject de bewindvoerder.

Wilt u weten hoe Ostrea Juristen u in uw specifieke situatie kan bijstaan in een (dreigende) faillissementssituatie of bij het doorstarten gedurende een WSNP traject belt u dan tijdens kantooruren voor een vrijblijvend informatief gesprek telefoonnummer 085-330 1020

Wilt u meer weten over de International Business Corporation (IBC)?
Lees dan hier verder over de International Business Corporation (IBC).