Incasso

No Cure, No Pay

Goede leverings- en betalingsvoorwaarden scheppen duidelijkheid voor leverancier en afnemer. Dat zorgt er niet alleen voor dat geschillen eenvoudiger kunnen worden opgelost maar voorkomt vaak zelfs dat er geschillen ontstaan.

Incassoprocedures worden door Ostrea altijd op basis van duidelijke afpraken vooraf uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van uw incassoportefuille wordt zo mogelijk gewerkt tegen een vaste vergoeding per debiteur. Zeker wanneer leveringsvoorwaarden met deugdelijke bepalingen t.a.v. van betalingstermijnen en de overschrijding daarvan worden gehanteerd zal vaak zelfs op 'no cure, no pay' basis kunnen worden geïncasseerd. Voor u ontstaan er dan alleen bij een succesvolle incasso kosten. Kosten die, dankzij goede leveringsvoorwaarden, veelal voor een groot deel op de schuldenaar zullen kunnen worden verhaald.