Blog

Succesvolle ontwijkers
Gepost 2 september 2020

Tax Justice Network en Oxfam zeggen zich in te zetten voor een rechtvaardiger belasting heffing.
Maar wat willen deze organisaties nou werkelijk?


Tax Justice?

Tax Justice network, de OESO, Oxfam Novib en een aantal andere belasting minnende organisaties komen zo nu en dan uit met een lijstje van ondernemingen die in de ogen van deze op belastinggeld draaiende subsidieslurpers de grote internationale, net niet criminele, belastingontwijkers zijn.

Nou is belastingontwijken natuurlijk een diffuus begrip, een definitie is in het woordenboek niet te vinden maar vast staat toch wel dat vooralsnog met belastingontwijking wordt bedoeld dat de belastingplichtige zijn handelen zo inricht dat hij zo min mogelijk belasting betaald maar zich daarbij zorgvuldig aan wet en regelgeving houdt. Zodra de belastingplichtige de wet overtreed spreken we niet meer over belasting ontwijking maar wordt het belastingontduiking, dat laatste is strafbaar omdat de wetgever het strafwaardig en laakbaar acht, het eerste heeft de wetgever kennelijk als niet laakbaar en dus niet strafwaardig geoordeeld. Doel van belastingen is, als wij de dames en heren politici mogen geloven veelal ook niet het binnenhalen van belastinggeld maar juist het belasting-ontwijkende gedrag aanmoedigen.

Ontwijken is juist het doel

De bedoeling van belasting op benzine is, volgens de verantwoordelijke minister, niet u meer te laten betalen maar u er toe aan te zetten deze belasting te ontwijken door minder of op schonere brandstof te gaan rijden, de belasting op sigaretten zou bedoeld zijn u het roken te ontmoedigen, die op alcohol om u minder te laten drinken.

Dit zelfde geld evengoed voor de inkomsten en de vennootschapsbelasting, wanneer u uw geld uitgeeft aan hypotheekrente dan hoeft u daar geen belasting over te betalen, wanneer u uw vennootschapswinst investeert in innovatieve activiteiten hoeft u daarover geen vennootschapsbelasting te betalen. Allemaal voorbeelden van belastingen waarvan de belastingautoriteiten zelf zeggen liever te zien dat u die ontwijkt dan betaald.

Gekker moet het niet worden

Het hierboven genoemde Tax Justice en cs vinden belasting ontwijking echter net zo immoreel als belastingontwijken en zouden het liefst gedaan krijgen dat belastingontwijkers net zo worden aangepakt als belastingontduikers.

Wanneer wat nu belastingontwijking heet dan strafbaar wordt dan zal dus voor het op niet strafbare wijze ontgaan van belastingen een andere term gevonden moeten worden. Grappig als je bedenkt dat zo’n 30 jaar geleden met belastingontduiken werd bedoeld dat een belastingplichtige zich zonder zich aan belastingfraude schuldig te maken aan de belastingen probeerde te onttrekken. Belastingfraudeurs waren in die tijd strafbare wetsovertreders die zich tenminste aan enige vorm van leugenachtigheid of valsheid in geschifte hadden schuldig gemaakt terwijl de belastingontduiker alleen maar iets tegenover de belasting autoriteiten had verzwegen. Iets wat in de meeste beschaafde landen nog steeds niet en in die dagen ook in Nederland niet als een misdrijf of strafwaardig werd gezien.

We zullen er aan moeten wennen, wanneer iemand de wet niet overtreedt en zich volstrekt coöperatief jegens de belastingautoriteiten gedraagt maar zich zo gedraagt dat hij daardoor minder belasting moet betalen, dat wij dat dan geen belastingontwijken meer mogen noemen. De protax-maffia heeft ons dat woord ontstolen door het als synoniem aan belastingontduiken te gaan gebruiken terwijl het woord nou juist ooit is bedacht om het betreffende gedrag eenvoudig van belastingontduiken te kunnen onderscheiden.

Beter om belasting te vermijden

Het woord belastingontwijkers zult u mij daarom voortaan als ik het even kan vermijden niet meer horen gebruiken, voortaan zal ik om het strafbare van het legale te onderscheiden spreken van belastingontduiken spreken wanneer er iets strafbaars gebeurd en van belasting-vermijden, wanneer diegenen die zich daarmee bezig houden zich keurig aan de geest en de letter van wet houden. Alleen wanneer belasting-vermijders het randje van belastingontduiken zo dicht naderen dat het niet onwaarschijnlijk is dat de belastinggaarders hen daar met een sluw zetje overheen zullen duwen dan zal ik nog spreken over belastingontwijken. Ingewikkeld? Klopt. Belastingverslaafden houden er van de dingen ingewikkeld te maken. Dat zit in hun natuur, dingen recht voor zijn raap benoemen is niet echt hun ding.

Komen wij terug bij het lijstje van de pro-taxmaffia. Het lijstje met bedrijven dat zij belasting ontwijkers noemen maar wat dus eigenlijk belasting vermijders zijn, want nog nooit is aangetoond dat de betreffende bedrijven ook maar iets onwettigs of onoorbaars hebben gedaan.

Philips, Shell en Unilever op zwarte lijst van de belastingdienst

Het lijstje wordt al een tijdje aangevoerd door Apple, op de voet gevolgd door concurent Microsoft, IKEA, Tesla, BMW, Mercedes-benz, Google, Amazon en Starbucks staan ook hoog in de lijst met vermeende boeven.

Op de website van Z24 kwam ik een heel ander lijstje tegen, een lijstje van de meest innoverende bedrijven ter wereld, bedrijven die wij dus tot voorbeeld mogen nemen omdat ze vernieuwend zijn en de wereld kennelijk iets te bieden hebben. Bedrijven waar we als mensheid trots op mogen zijn. Grote namen staan er in dat lijstje, namen van bedrijven die stuk voor stuk toch al mijn sympathie hadden, bedrijven waarvan ik een voortrekkers rol wel verwacht. Noblesse Oblige, zullen deze bedrijven naast alle goeds dat zij de mensheid bieden ons ook gaan verlossen van de oorzaak van het meeste kwaad in deze wereld. Apple, Microsoft, IKEA, Google, Tesla, BMW, Mercedes-benz, Amazon en Starbucks van harte gefeliciteerd met jullie mooie plaats in beide lijstjes.

Op de lijst met innovatieve bedrijven staan overigens ook het Nederlandse Philips, Unilever en Shell, bedrijven die ik tot nu toe niet bij de beroemde belastingontwijkers heb aangetroffen, die bedrijven gun ik natuurlijk ook van harte hun succes maar of ik ze nou moet feliciteren. Je kunt eigenlijk wel verwachten dat innovatief, creatief en succesvol zijn door de Nederlands belastingdienst ondertussen wel als een risico-indicator zal worden gezien, binnenkort zal de FIOD daar wel binnenvallen.