Blog

De Bron van het Kwaad
Wij betalen belasting omdat zonder belastingen de overheid alle belangrijke dingen die zij doet niet zou kunnen doen.

Is dat wel zo?


De Bron van het Kwaad.

Belasting is Diefstal, dat staat als een huis. Zoals dienstplicht dwangarbeid is en zoals de doodstraf moord is. Dienstplicht, belasting en de doodstraf, mooie eufemismen om misdaden begaan door de overheid anders te benoemen dan wanneer diezelfde misdaden worden begaan door gewone burgers of door bedrijven.

Belastingen zijn niet alleen diefstal, belastingen zijn ook de belangrijkste bron van het kwaad in deze wereld.

Een overheid die niet kan functioneren zonder zich aan misdaden schuldig te maken is feitelijk niets meer of minder dan de leidende maffia organisatie, the gang in possession.

Bakkers, slagers, melkboeren, beveiligingsdiensten, fabrieksarbeiders, taxichauffeurs, autofabrieken, rederijen, banken en luchtvaart- olie- en verzekeringsmaatschappijen. Allemaal weten ze hun diensten en producten te leveren zonder hun klanten te beroven, af te persen of te bestelen.

Het is een ingesleten misvatting te veronderstellen dat juist de organisatie die het recht zou moeten handhaven zelf niet op een eerlijke manier aan de kost zou kunnen komen. Als je beweert dat de samenleving prima en waarschijnlijk zelfs veel beter zonder belastingheffing zal functioneren dan zie je precies die blik in de ogen van je gesprekspartner verschijnen waar Galilei soms zo moedeloos van kon worden toen hij beweerde dat de aarde rond is.

Politici beweren dat door de manier waarop de overheid belasting heft problemen kunnen worden opgelost. Niets is minder waar. Belasting verstoord en bederft altijd, belasting is slecht. Gestolen goed gedijt niet, gestolen goed gedijt nooit.

Belasting is slecht

Behalve dat het diefstal is wordt door het gesol met belastingen om zogenaamd de economie te stimuleren, het milieu te beschermen, de armen te helpen of wat voor een nobel doel dan ook bijna zonder uitzondering feitelijk het tegenovergestelde effect bereikt.. Belasting is intrinsiek slecht, het is een systeem dat gebaseerd is op afpersing, roof en diefstal en uiteindelijk alleen kan worden afgedwongen met fysiek geweld. Daar kan niets goeds van komen, zoals gezegd: gestolen goed gedijt niet. Behalve dat het systeem van belastingheffing moreel en ethisch niet te verantwoorden is ontwricht het de samenleving:

Belasting verstoort het mechanisme van vraag en aanbod.

Belasting maakt werknemers te duur en is daarmee de belangrijkste oorzaak van werkloosheid.

Belasting is er de oorzaak van dat de kosten voor gezondheidszorg totaal uit de hand lopen.

Belasting is er de oorzaak van dat de best mogelijke medische zorg in Nederland vaak verboden is.

Belasting maakt het onmogelijk te studeren wat je werkelijk wilt studeren.

Belasting zorgt dat ongesubsidieerde kunst onbetaalbaar wordt.

Belasting laat goed opgeleide ambtenaren volstrekt zinloos werk doen.

Belasting maakt door de hypotheekregels wonen voor veel mensen onbetaalbaar.

Belasting is de belangrijkste oorzaak van financiële bubbels en crises.

Belasting laat ondernemers die hun vak slecht verstaan maar goed zijn in het ontwijken of ontduiken van belastingen en het binnenharken van subsidies de concurrentieslag winnen.

Belasting laat ondernemers die excelleren in hun vak maar slecht zijn in het ontwijken of ontduiken van belastingen en het binnenharken van subsidies de concurrentieslag verliezen.

Belasting kost ondernemers de helft van hun energie en creativiteit als ondernemer.

Belasting maakt individuen kapot.

Belasting is de belangrijkste financieringsbron van oorlog.

Belasting en de vraag wie in welk gebied van welke burgers en bedrijven belasting mag heffen zijn de belangrijkste oorzaken van oorlog.

Belasting is de meest perfide en meest corrumperende verslaving waaraan een samenleving kan leiden, geen ander totalitair exces heeft eerder kans gezien zoveel generaties, zo lang, volledig in haar greep te houden en zoveel schade en zoveel menselijk leed veroorzaakt dan belasting.

En ja, de totalitaire excessen waar je nu aan denkt zijn ook betaald van belastinggeld en ook voornamelijk gericht geweest op het roven van de bezittingen van de slachtoffers.