De Engelse Limited (Ltd.)

Betere bescherming, internationale uitstraling, lage kosten.

De Engelse Limited biedt niet alleen een aanmerkelijk betere beperking van de privè-aansprakelijkheid doordat de z.g. uitkeringstoets van art 2:216 BW ontbreekt en een razendsnelle oprichtingsprocedure, de Engelse Limited kan ook nog eens tegen veel lagere kosten worden opgericht terwijl ook de jaarlijkse kosten voor het in stand houden en onderhouden van de Engelse Limited doorgaans aanmerkelijk voordeliger uitvallen dan die van de Nederlandse BV.

Ten gevolge van de Brexit per 1 januari 2021 vervalt de status van Europese gelijkgestelde vennootschap voor de Engelse Limited, de Limiteds die door Ostrea worden opgericht en geregistreerd behouden echter altijd hun registratie bij het Britse handelsregister en beschikken dien ten gevolge ook altijd over een officieel vestigingsadres, het z.g. registred office, in Engeland en behouden daarmee altijd een werkelijke band met het land van oprichting. De door Ostrea opgerichte en onderhouden Engelse Limiteds kwalificeren daardoor dus niet als formeel buitenlandse vennootschap zoals bedoeld in de Wet Formeel buitenlandse vennootschappen. Behalve dat nu ook het Engelse adres van de Limited bij de Nederlandse kamer van koophandel moet worden geregistreerd veranderd er voor de in Nederland ingeschreven Engelse Limiteds ten gevolge van de Brexit niets.

In Engeland zijn de door Ostrea opgerichte Limiteds vrijgesteld van belastingen omdat zij daar geen activiteiten hebben, voor wat betreft de belastingheffing in Nederland is de Limited volstrekt gelijk en gelijkwaardig aan de Nederlandse BV.

Betere bescherming

Uit de Nederlandse BV mag sinds 1 oktober 2012 alleen nog maar winst worden onttrokken nadat aan de z.g. uitkeringstoets van art 2:216 BW is voldaan. In de praktijk betekend dit dat telkens wanneer winst aan de BV wordt onttrokken er een accountants-verklaring zal moeten worden opgemaakt. Zonder deze accountantsverklaring zullen de aandeelhouders en bestuurders van de Nederlandse BV, zeker als het gaat om vorderingen van de Belastingdienst of het UWV, vrijwel altijd privé aansprakelijk worden gesteld wanneer de BV de vorderingen van deze diensten onverhoopt niet zou kunnen voldoen.

Op alle andere vennootschappen zoals de Engelse Limited (Ltd.) de Nederlandse NV of de Euro-BV, is deze uitkeringstoets niet van toepassing. Daarvoor gelden uitsluitend de normale regels voor bestuurdersaansprakelijkheid in geval van fraude of wanbeheer. Art 2:216 BW is immers uitsluitend van toepassing op de Nederlandse BV.

De voordelen

Samengevat biedt de Engelse Limited in vergelijking met de Nederlandse BV de volgende voordelen:

 • Internationale uitstraling.
 • Betere bescherming privé-vermogen.
 • Snel op te richten vanachter uw bureau.
 • Binnen enkele uren operationeel ingeschreven bij het Britse Handelsregister.
 • Desgewenst binnen een werkdag een uittreksel van de Nederlandse Kamer van Koophandel.
 • Lage oprichtingskosten.
 • Géén transactiekosten volstorten.
 • Lage kosten jaarlijks onderhoud en publicatie
 • Eenvoudig en kosteloos overdraagbaar zonder notaris.
 • Directie-wijzigingen kosteloos zonder notaris.
 • Aandelenoverdracht kosteloos zonder notaris.

Waarom oprichten bij Ostrea?

Ostrea Corporate Services UK Ltd. is, erkend en aanbevolen door de Britse "kamer van Koophandel" als "Authorized Companies Formation Agent". Ostrea kan daardoor rechtstreeks zelfstandig online Engelse Limited Companies oprichten, registreren en onderhouden in het Britse handelsregister en daar wijzigingen in aanbrengen.

Ostrea registreert jaarlijks, vanuit haar eigen kantoor in het Engelse kustplaatsje Hythe, meer dan 1000 vennootschappen voor haar, in overgrote meerderheid Nederlandstalige, cliënten en is daarmee niet alleen de enige erkende maar ook veruit de grootste Nederlandstalige aanbieder van Britse vennootschappen.

Ostrea Corporate Services wordt door het Britse handelsregister "Companies House" bovendien aanbevolen als Authorized Company Formation Agent voor het electronisch oprichten van Engels Limiteds en Partnerships, voor de lijst met door het Britse Handelsregister aanbevolen agenten: klik hier

Geen enkel ander Nederlandstalig of op de Nederlandstalige markt gericht kantoor heeft deze erkenning of aanbeveling.

Supersnel

Ostrea kan, als enige Nederlandstalige Formation Agent rechtstreeks geautoriseerd en online Engelse Limited companies (Ltd's) oprichten zonder tussenkomst van een derde partij. Dankzij een rechtstreekse verbinding met het Britse handelsregister kunnen nieuwe Limiteds (Ltd's) vrijwel onmiddellijk, soms al binnen 10 minuten, maar uiterlijk binnen 4 uur (office hours), worden opgericht en zonder bijkomende kosten, vaak letterlijk dezelfde dag maar vrijwel altijd binnen een werkdag, volledig operationeel bij de Nederlandse Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Ostrea is geautoriseerd om alle daarvoor benodigde officiële documenten namens het Britse handelsregister zelf uit te geven en te waarmerken.

Eerlijk en Helder prijsbeleid

Voor de Engelse Limited (Ltd) betaalt u € 365,- vrij op naam. Dat is inclusief:

 • Kosten en fee oprichten.
 • Registratie Britse handelsregister.
 • Certificate of incorparation.
 • Current appointments report.
 • Memorandum of association.
 • Articles of association.
 • Kosten registred office (uw verplichte kantooradres in Engeland).
 • Vrijstelling Britse Companie Tax.
 • Voorbereiden en indienen annual accounts en annual returns.
 • Alle belastingen en fees

Ook alle kosten, documenten en diensten voor het eerste jaar zijn bij deze kostprijs inbegrepen, bij Ostrea zijn ALLE kosten altijd inclusief.

Voor het jaarlijks onderhoud van de Limited (Ltd), zoals het verzorgen, voorbereiden en deponeren van de jaarstukken en jaarbalans (annual returns en annual accounts), de leges aan het Britse handelsregister en het aanhouden van het wettelijk verplichte Engelse registred office betaalt u daarna in totaal € 275,- per jaar. Voor de eerste 12 maanden zijn deze kosten zoals gezegd in de oprichtingsprijs inbegrepen, er zijn bij Ostrea nooit verborgen of bijkomende kosten.

U kunt uw Engelse Limited (Ltd.) nu direct zelf online oprichten door op de groene knop hieronder te klikken, u kunt daar dan vandaag nog operationeel mee aan het werk. Wilt u eerst nog meer weten belt u ons dan tijdens kantooruren, geheel vrijblijvend, op onderstaand telefoonnummer.

Nu direct zelf oprichten:

Nu online oprichten of bel 085-330 1020

De International Business Corporation (IBC)

Wilt u gebruik maken van een internationale holdingstructuur,
zoekt u maximaal fiscaal profijt of wilt u doorstarten in een faillissementssituatie.
Lees dan verder over de International Business Corporation (IBC)