Belastingvrij ondernemen voor zzp en mkb.

Makkelijker kunnen we het niet maken

Welke zzp of mkb ondernemer heeft er nooit over gedroomd hoeveel aangenamer het leven zou kunnen zijn zonder de niet aflatende druk van de Nederlandse belastingdienst?

Ostrea biedt zzp en mkb ondernemers de mogelijkheid langs legale weg hun belastingafdrachten tot een minimum te beperken. Middels een tweetal vennootschappelijke structuren verschaft zij ondernemers en zzp'ers op eenvoudige wijze de fiscale ruimte die voor de grote internationale ondernemingen als Google, Starbucks, Apple, Shell en Unilever zo gewoon lijkt te zijn.

De Joint-Venture

Een full-service product dat vooral kleinere ondernemers en zzp'ers, die niet in Nederland wonen of nog wel in Nederland wonen maar Nederland op eenvoudige wijze metterwoon zouden kunnen en willen verlaten, de mogelijkheid biedt om hun Nederlandse klanten en opdrachtgevers op eenvoudige wijze te kunnen blijven bedienen en factureren, zonder daardoor zelf in Nederland belastingplichtig te worden.

Tegen een bescheiden maandelijkse fee maakt deze Joint-Venture het deze groep kleine zelfstandigen mogelijk om volstrekt legaal tot €20.000,- per maand volledig belastingvrij aan inkomen te genieten. Ook bij eventuele terugkeer naar Nederland is daar in Nederland dan geen belasting meer over verschuldigd.

De Joint-Venture is een compleet, full-service product dat helpt op een snelle en efficiënte manier, zonder ingewikkelde procedures en formaliteiten op legale wijze het Nederlandse belastingklimaat zowel zakelijk als privé volledig achter je te laten.
Lees meer over de Joint-Venture

De International Business Corporation (IBC)

Ook ondernemers die met hun bedrijf wel aan Nederland gebonden zijn kunnen dankzij de International Business Corporation (IBC)op eenvoudige wijze profiteren van Europese en internationale belastingtarieven en regels. Onder meer omdat het verplichte DGA salaris niet op de onderliggende werkmaatschappijen van toepassing is en omdat alle aan het DGA zijn verbonden forfaitaire bijtellingen komen te ontbreken. De aandelen van de International Business Corporation (IBC) worden geregistreerd in Engeland. De IBC biedt feitelijk alle voordelen van de oude trust maar zonder de nadelen daarvan. De IBC kan fiscaal op geen enkele wijze worden aangemerkt als trust of Afgescheiden Particulier Vermogen (APV).

Binnen de International Business Corporation (IBC) is de directeur op geen enkele wijze aan te merken als aandeelhouder van de onderliggende onderneming(en), niet rechtstreeks maar ook niet middellijk via site letters of nominee aandeelhouderschap of certificaten. Er hoeft daarom geen DGA-salaris opgenomen te worden. De directeur kan er daardoor zelfs voor kiezen korte of langere tijd geen of slechts een gering salaris uit de onderneming nemen en zo vrijwel de gehele winst in de onderneming achter laten zonder daar loon of inkomstenbelasting over af te moeten dragen, het concept van het nulsalaris is daarmee weer volledig in ere hersteld..

Door, afhankelijk van de omstandigheden, op de juiste wijze te spelen met afschrijvingen, investeringen, leningen, aflossingen en reserveringen kan de te betalen vennootschapsbelasting daardoor, zeker de eerste jaren, meestal tot nihil worden gereduceerd.
Lees verder over De International Business Corporation (IBC)